Ổ cắm điện thoại 4 dây và 1 ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi SINO S6632RJ/RJ5E

135,000 128,000

Sản phẩm top 20 được tin dùng năm 2019 tại Việt Nam

Ổ cắm điện thoại 4 dây và 1 ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi SINO S6632RJ/RJ5E

135,000 128,000