Hướng dẫn tính diện tích và chu vi hình tròn đơn giản, dễ hiểu

1. Cách tính diện tích hình tròn đơn giản nhất

Trong thế giới tự nhiên, bài toán thường bắt gặp trong môn hình học là tính diện tích hình tròn hoặc chu vi hình tròn dựa trên các tham số đã biết như:

r: bán kính hình tròn (bằng một nửa đường kính hình tròn)

d: đường kính hình tròn, d=r/2

π: gọi là PI, hằng số Archimedes, có giá trị là ≈ 3,14, giá trị chính xác: 3,14159 26535 89793 23846…

Diện tích hình tròn là độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Gọi S là diện tích hình tròn, theo định nghĩa ta có diện tích hình tròn:

 

 

Để hiểu rõ hơn về cách tính, chúng ta thực hiện giải bài toán sau:

Tính diện tích mặt giếng nước có đường kính 4m.

Ta có: d=4 (m) suy ra: r= d/2 = 4/2 = 2 (m)

=> ta được diện tích mặt giếng nước là:

S = π*r² = 3.14 * 2² = 3.14 * 4 = 12.56 (m²).

Lưu ý: diện tích sẽ có đơn vị là mét vuông (m²) hoặc centimet vuông (cm²)…

2. Cách tính chu vi hình tròn đơn giản nhất

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu là: Chu vi hình tròn (hoặc chu vi đường tròn) là đường biên giới hạn của hình tròn (hiểu đơn giản là độ dài một vòng chiếc dây sử dụng để bó một bó củi thành hình tròn).

Do vậy, chu vi hình tròn sẽ được tính dựa trên các tham số đã biết như:

r: bán kính hình tròn (bằng một nửa đường kính hình tròn)

d: đường kính hình tròn, d=r/2

π: gọi là PI, hằng số Archimedes, có giá trị là ≈ 3,14, giá trị chính xác: 3,14159 26535 89793 23846…

Gọi C là chu vi hình tròn, ta có: Công thức tinh chu vi hình tròn bán kính r như sau:

Để hiểu rõ, chúng ta sẽ thực hiện bài toán sau:

Tính Chu vi chậu thau nước có đường kính 30cm.

Ta có: d=30 (cm) suy ra: r= d/2 = 30/2 = 15 (cm)

=> ta được chu vi thau nước là:

C = 2*π*r = 2 * 3.14 * 15 = 94.2 (cm).

Lưu ý: chu vi sẽ có đơn vị giống đơn vị của bán kính và đường kính là mét (m) hoặc centimet (cm)…

3. Ứng dụng thực tiễn

Trong thực tế, diện tích và chu vi hình tròn được ứng dụng để căn chỉnh thiết kế của các thiết bị điện điện như: bóng đèn, dây điện và các thiết bị điện gia dụng có khuôn mẫu hình tròn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *